APSE och ABSE09-kurs på skogis!

Hej alla skogisar! Ikväll har studierådet i samarbete med APSE-kommittén genomfört en mycket uppskattad och intressant kurs i APSE och ABSE09 på skogis kårhus.

apse till hemsidan

APSE är ett avtalspaket för skogsentreprenad och i detta ingår delar såsom kontraktsmallar, uppdragsbeskrivning, entreprenörs checklista, ersättningsmall samt såklart ABSE. ABSE09 är de allmänna bestämmelser för skogsentreprenad som APSE-kommitén drev igenom 2009, och detta ses numera som bransch-standard och praxis. I denna beskrivs entreprenörens och beställarens (skogstjänstemannen) rättigheter och skyldigheter vid olika typer av entreprenader tex drivning, skogsvård och gödsling. Dessa är alltså förhandlade principer som beskriver ansvarsfördelningen mellan dessa två parter samt tredje part, och extra viktiga är det när olika typer av tvister dyker upp tex Sala-branden.

Kursen verkade vara mycket uppskattad av kursdeltagarna, då man dels fick en entreprenörs perspektiv, dels en skogstjänstemans (produktionschef) och dels skogsforsks perspektiv på avtalspaketet. Vilket gav en viktig helhetsbild. Det var också bra med en introduktion till ämnet, då många ansåg att detta inte berörs något under utbildningen. Förutom detta fick man också ett kursintyg, som kan vara värt att visa upp för framtida arbetsgivare.

Efter att ha ögnat igenom utvärderingen så har alla svarat att de skulle rekommendera kursen till andra, vilket vi ser som oerhört positivt. Vi skall utvärdera denna mer utförligt på nästa studierådsmöte, men efter en första titt så verkade den som sagt väldigt omtyckt och vi hoppas att få kunna ge den igen!

Vi i studierådet vill därför rikta ett stort tack dels till kursdeltagarna dels till kursledarna Malin Sääf (Skogforsk), Mattias Rönnkvist (Nordmalings skogsmaskiner), Anna Bylund (SCA) och dels till vår alldeles egna Malin Söderlind! Tack för en väldigt trevlig och nyttig kurs, och vi hoppas på att kunna fortsätta detta samarbete framöver!

MVH Studierådet