Checka dina alkoholvanor – webbaserat alkoholvanetest för studenter

Under perioden 7-27 november erbjuder Studenthälsan alla programstudenter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på termin 1, 3, 5 och 7 att göra ett webbaserat alkoholvanetest.

Alkoholvanetestet finns tillgängligt under tre veckor. Syftet med alkoholvanetestet är att du som student ska få en koll på din egen alkoholkonsumtion och samtidigt kunna jämföra din konsumtion med andra studenters.
Testet är anonymt och det avslutas med en sammanställning av egna dryckesvanor och personliga råd.
Erbjudandet skickas till din studentmejladress (den som finns registrerad i LADOK) och länken till testet kommer i mejlet.
Om du har frågor om alkoholvanetestet kan du kontakta jeanette.lundberg@umu.se på Studenthälsan.