Näringsliv

Studentkåren tror på ett nära samarbete med näringslivet. Vi tror att både studenter och företag mår bra att träffa varandra på olika sätt. Studentkåren arrangerar till exempel företagskvällar, branschföreläsningar och den årliga Märgträffen som brukar vara i November varje år.

Vill du och ditt företag göra som våra nuvarande samarbetspartners och knyta kontakt med studenter och blivande arbetstagare? Teckna ett företagsavtal! För mer info kontakta oss på naringsliv@skogisstudentkar.se

Studenter på en företagskväll.

Studenter på en företagskväll.