Samarbetspartners

Skogshögskolans Studentkår har ett antal samarbetspartners, nämligen:

Holmen

Handelsbanken

Södra

Norra Skogsägarna

Sveaskog

Skogsindustrierna

Stora Enso

SCA

vida_rgb

logotyp_lrf_konsult

LOGO_CMYK_web