Andra studentkårer

Sveriges Lantbruksuniversitets Samlade Studentkårer (SLUSS)

Skogshögskolans studentkår är medlem i SLU:s Samlade Studentkårer som är en paraplyorganisation för kårerna vid SLU. SLUSS ordförande och vice ordförande utses av medlemskårerna och är heltidsarvoderade för att kunna verka för studenterna på mer än ideell tid. SLUSS har representater i bl a universitetsstyrelsen och rektors ledningsråd.

Sveriges Lantbruksuniversitets Samlade Studentkårer

Medlemskårer