Skapa förening

Vill ni skapa en ny förening?

Saknar ni en fikaförening? en filmförening? eller någon helt annan förening med inriktning på vad just NI brinner för?

Skapa en ny!

Bildandet av en ny förening sker genom att minst 5 kårmedlemmar lämnar in en ansökan till kårstyrelsen om att få skapa en förening. Där stadgar för föreningen och en verksamhetsbeskrivning ska ingå. En förening ska hjälpa medlemmar att samlas kring gemensamma intressen och det kan handla om vad som helst. För att bilda en förening behöver man bara följa mallarna (över stadgar och verksamhetsbeskrivning) som finns tillgängliga på kår-servern, de är väldigt enkla att fylla i. Man behöver bara kort beskriva vad man har för mål med verksamheten och fylla i lite blanka luckor. Förslag på poster i styrelsen för föreningen: Ordförande (obligatorisk), Sekreterare (Obligatorisk), Ekonomiansvarig (Obligatorisk), Materialansvarig, Resursperson, mm.

För mer information, info@skogisstudentkar.se