International Forestry Students Association

International Forestry Students Association är ett internationellt nätverk fördelat på 73 lokala kommittéer i över 53 länder och där DU som skogis är en av ca 3000 medlemmar. IFSA är en icke-statlig, icke vinstdrivande och icke religiös organisation som drivs av studenter för studenter!

Oavsett om du vill vara aktiv inom sektionen eller bara är sugen på att delta i något av eventen runt om i världen så ska du hålla utkik efter våra nyhetsutskick på mailen och kommande event på IFSA’s hemsida och höra av dig till oss i styrelsen! Eventen kan variera mellan allt från små sammankomster och studiebesök till stora internationella vetenskapliga konferenser dit alla medlemmar är inbjudna!

Alla som är medlemmar i skogshögskolans studentkår är automatiskt också medlemmar i IFSA.

Länk till IFSA’s internationella hemsida

http://www.ifsa.net

 

Kontaktperson;

Oskar Olsson

oson0001@stud.slu.se

+46 70 966 52 07