Jaktvårdsföreningen

Jaktvårdsföreningen är en sektion av Skogshögskolan studentkår och medlemsantalet brukar vara kring 80-90 personer/år.

Föreningen är till för att studenterna vid skogshögskolan skall kunna få möjlighet till jakt under sin utbildning både här i Umeå och i Uppsala, föreningen har tre olika jaktmarker i närområdet av Umeå. Rönnäs är den största marken, Granbäckfors och Hössjö är de andra två. I Uppsalas närområde, har föreningen jakträtt enligt avtal med Ultuna studentkårs JVF på ett skifte som kallas Forsmark, totalt bildar dessa arrenden en yta på cirka 7000 hektar jaktmark.

IMG_1100

Medlemskapet i föreningen kostar 300 kr årligen, men 100 kronor betalas tillbaka om man lämnar in en del av jaktkortet med ifylld avskjutningsstatistik samt närvarar vid föreningens årsmöte. För medlemskap i föreningen krävs från och med 2010 att man först är medlem i Skogshögskolans Studentkår. Genom att gå med i föreningen binder man upp sig till att medverka på två dagsverk per man och år, där dagsverk innebär det som styrelsen/medlemmarna lägger fram som förslag som t.ex. byggandet av nya torn och mycket annat.
Uteblir man från dem åläggs man att betala 600 kronor per uteblivet dagsverke.

Medlemsavgiften betalas in på BG 623 -0551med namn och klass i meddelandefönstret

För de medlemmar som önskar lösa jaktkort krävs:
1. Betala Jaktvårdsföreningens medlemsavgift via internet, (kvitto skall uppvisas) se bank giro nummer ovan.
2. Statligt jaktkort.
3. Ansvarsförsäkring (t.ex. medlem i Jägareförbundet).
4. Berörda skjutintyg.
5. Skogshögskolans studentkårs kort eller kvitto

Medlemmen måste själv kontakta Sekreteraren för att få sitt jaktkort utskrivet och detta skall ske i god tid innan första jakttillfälle, lämpligt tillfälle kommer att ges under älgjaktsmötet som kommer att hållas i höst.

Medlemskapet ger även tillträde till Sävar jaktskyttebana som fritt får disponeras av föreningsmedlemmarna, kostnaden för lerduvor tillkommer självklart. Medlemskapet medför också att man under/efter jakten får möjligheten att köpa älgkött från föreningen. Enbart tillträde till Sävar jaktskyttebana och möjligheten att köpa älgkött kan man få om man blir en stödmedlem för 300 kr per år. Som stödmedlem behöver man dock inte medverka på några dagsverken eller vara medlem i Skogshögskolans studentkår.

För att få vara med och jaga på anordnade gemensamhetsjakter krävs det förutom alla nödvändiga intyg och licenser, även utrustningen, en väl fungerande jaktradio av modell 155 Mhz samt ett glatt humor.

De skytteintyg som krävs varje år är tre stycken silver serier på älgbanan, d.v.s. 14 poäng (alla träff) för att få jaga med kulvapen. För att få jaga med hagelvapen krävs två serier om 10 skott på skeetbanan, du ska skjuta en tornduva och en lådduva på stationerna 1,4,7, dina sista fyra skott får du skjuta från valfria stationer, du ska ha minst 6 träff. Det krävs även att du ska ha 6 av 10 träff på trap-banan och då skjuter du två skott på varje station. Detta protokollförs i den anvisade pärm med tillhörande nycklar som man får tillgång till som medlem. Ni intygar för varandra att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga. Alla prov skall vara utförda efter den första maj det aktuella kalenderaret. Som exempel, för att jaga under jakt året 12/13, betyder det att du tidigast får avlägga provet den 01-05-2012,för att det skall gillas.

Föreningen innehar hundgårdar utanför Skogshögskolans kårhus som är till för föreningens hundar, prioriteringslistan innehar hundgårdsansvarig.

Varje år väljer den nya årskursen in nya representanter till styrelsen, detta val hålls under hösten i samband med det stora kårvalet.

Köttpriserna är 64 kr/kg för vuxen älg, 67 kr/kg för älgkalv, 74 kr/kg för vuxet kronvilt och 77 kr/kg för kronkalv.

 

För mer information kontakta någon i styrelsen eller maila jvf@skogisstudentkar.se