Styrelsen

Ordförande: Jon Nordström, 0730622927

Vice ordförande: Torben Svensson, 0730402733

Kassör: Aron Långberg

Sekreterare: Ingrid Levin

Materialansvarig: Ellen Bergwall, 0708121831

Hundgårdsansvarig: Pelle Eriksson

Slakteriansvarig: Rasmus Wikström, 0733290823

Viltvårdsansvarig: Sanna-Maja Breiman Wistbacka

Skytteansvarig: Andreas Pettersson