Tilldelning älg 2016

Rönnäs/Granbäckfors

Fri kalvavskjutning

 

Hössjö

Fri kalvavskjutning

 

Detta kommer att uppdateras varje dag så det är viktigt att du går in hit och tittar vad som är kvar på tilldelningen innan du ger dig ut för att jaga älg. Det är även viktigt att ni informerar jaktledaren eller vice jaktledaren direkt om ni lyckas fälla någon älg. Skulle det vara så att ni inte får tag på någon utav dem så försök då istället att få kontakt med någon annan i jvf:s styrelse.