Viltvårdspeng

Instruktioner för viltvårdspeng

 

300 SEK för räv, grävling och mård

 

MMS/mail:

  • Namn
  • Datum
  • Mark och område (ex Rönnäs, 1)
  • Bild på viltet
  • Kontonummer

 

 

 

Skickas in till:

Sanna-Maja Breiman Wistbacka

073-983 51 48

sawi0006@stud.slu.se

 

 

  • Skicka in bild och information omgående. Samma termin som viltet fällts ska uppgifterna vara skickade till viltvårdsansvarig annars uteblir ersättning.