Styrelsen Klubbmästeriet 2015

Ordinarieposter

Klubbmästare (ordförande) Johanna Schroeder
Kassör Maja Nilsson
Sekreterare Malin Andersson
Barmästare Calle Segersson
Kvartersmästare Felicia Lidman
Köksmästare Tobias Wennerholm
Sånganförande Johannes Larson

 

Vice poster

Vice Klubbmästare (vice ordförande) Agnes Englund
Vice Kassör Anna Gebre-Medhin
Vice Sekreterare Anton Nilsson
Vice Barmästare Erik Grafström
Vice Kvartersmästare Oscar Walheim
Vice Köksmästare Joel Jensen
Vice Sånganförande Philip Isaksson