Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet är den sektion i Skogshögskolans studentkår som sköter kontakten mellan och relationer med företag och organisationer inom skogsbranschen. Syftet med vår verksamhet är att göra det enkelt för studenterna och företagen att mötas. Vi anordnar företagskvällar, seminarier och så klart den årliga mässan Märgträffen, en heldag där många företag och organisationer kommer och presenterar sig på skolan och studenterna ges möjlighet att lyssna på olika jägmästare som berättar om sina karriärer. Allt för att visa på jägmästarutbildningens bredd och vilka vägar det kan finnas efter examen.

Näringslivsutskottets vackra mässmonter

För oss är relationerna med näringslivet av yttersta vikt och vi arbetar för att förvalta och förbättra dem. Som jägmästarstudent får du genom Näringslivsutskottets arbete en unik kontaktmöjlighet med branschens näringsliv!

Kontakta näringslivsutskottet på naringsliv@skogisstudentkar.se