Socialutskottet

Socialutskottet finns till för att du som student ska ha någon att vända sig till med olika frågor eller om du på något sätt mår dåligt. Vi har kontakt med flera olika grupper, som t.ex. studenthälsan, lika-villkorsutvecklare, studentprästerna och studievägledare.

Det är svårt och ibland jobbigt att veta var man kan vända sig med vilka frågor, så vad du än undrar över tveka inte att ta kontakt med oss. Socialutskottet kan hjälpa dig att få kontakt med den/de personer du behöver. Nu kan du dessutom göra det helt anonymt via ”frågespalten”.

Stöd på individnivå

Det finns flera institutioner som kan hjälpa den enskilda studenten med olika problem:

  • Studenthälsan: Hit kan alla studenter vända sig under hela studietiden för råd och stöd i olika frågor som rör fysisk eller psykisk hälsa. De har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Studenthälsan utgör ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. De som arbetar med studenthälsa har kompetenser som sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, folkhälsovetare och kurator/bildterapeut. Hos Studenthälsan finns ingen läkare. Du hittar dem vid Infocenter i Universum (Umeå Universitet).
  • Universitetskyrkan/studentpräster: Välkomnar alla. De finns till hand för bland annat meditationsgrupper, sorgegrupp och samtal.
  • Studiesociala rådet (STRÅ ): STRÅ är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. STRÅ:s verksamhet är inriktad mot studenterna på utbildningar på grund- och avancerad nivå. På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.
  • Läs- och skrivsvårigheter/Funktionshinder : Du som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller har ett funktionshinder erbjuds stöd från SLU. Ingen student ska hindras från att kunna gå här. Tänk bara på att det är studenten själv som måste söka kontakt för att få hjälp.

 

Grupper och utskott på SLU i Umeå t där socialombudet representerar studenterna

  • Studiesociala gruppen
  • Lika villkorskommitén
  • Lika villkorsutskottet
  • Regionala samverkanskommittén (RAK)
  • Stiftelsen Studenthälsan
  • Stipendiekommittén

Visste du att? – SLU Skogs-fakulitets lika villkors plan gäller för såväl studenter som anställda? Vill du läsa om vad som gäller vid SLU och vart man ska vända sig vid eventuella problem såsom trakasserier, diskriminering m.m. Tryck då här!

STIPENDIER Varje år delar kåren ut ett antal stipendier till studenter som har projekt där ekonomiskt stöd är nödvändigt. Klicka dig in för mer information.