Söka stipendier

Socialombudet ansvarar för stipendieutdelningen från kåren och sitter som studentrepresentant i fakultetens stipendiegrupp. Varje år delar kåren ut stipendier till sina medlemmar. Dessa stipendier kommer från fonderna som ligger under ”Samlingsfonden” och de flesta är ämnade för resor.

Ansökan

Både kåren och fakulteten brukar för enkelhetens skull annonsera stipendierna 1-31 mars. Sedan har studenterna vanligtvis fram till 31mars att ansöka om stipendier. OBS! Detta är dock tider som kan ändras från år till år, så håll koll på vad socialombudet informerar om.

Ansökningsformulär finns att hämta som pdf-fil på denna sida, men förutom den ska även detta bifogas:

 • Beskrivning av syftet med resan, som stipendier söks för
 • Resplan
 • Kostnadsberäkning, fördelad på rese- och logikostnader
 • Namn på kontaktperson/er i värdlandet
 • Uppgift om stipendier sökts/erhållits från annat håll
 • Kontonummer, clearing-nummer och bank

Som sökande till kårens stipendier måste du uppfylla vissa kriterier

 • Medlem i SHS
 • Ej skulder till SHS
 • Resa i studiesyfte
 • Ska vara normalt studietempo
 • Ansökan lämnas in i tid
 • Mellankursare eller äldrekursare prioriteras före yngrekursare
 • Utbytesstudenter/icke programstudenter/momp/möv är grupper som sällan får stöd från fakulteten. SHS kan prioritera dessa grupper, förutsatt att de är medlemmar i SHS.

 

Stipendiater och kontrakt

Socialombudet formulerar sedan ett förslag på antal stipendiater, summa, och lämnar det till styrelsen som får godkänna fördelningen. När fördelningen är godkänd så meddelas alla sökanden om vad de fått eller inte fått. De som är tilldelade ett stipendium ska skriva på ett stipendiekontrakt, där de binder sig till att lämna in en reseberättelse som ”kvitto” att pengarna har nått sitt syfte samt att om inte resan blir av skall pengarna återlämnas till kåren. Ett sista datum för när denna reseberättelse skall vara inne sätts av socialombudet i samspråk med stipendiaten.

Lycka till!