Studiebevakning

Just nu fokuserar vi studiebevakning på annan ort.

Vi söker jägmästarrepresentanter från Ultuna och Alnarp som kan hjälpa oss att förbättra studiebevakningen.

Hör av er till:

Studieradet@stud.slu.se