Stadgar

Skogshögskolans Studentkår är en ideell förening och som förening måste man ha stadgar. Stadgarna är reglerna för hur vår verksamhet ska bedrivas, vem som har rätt att besluta i olika frågor, hur vår organisation är uppbyggd och mycket annat. Släng gärna ett öga på dem och se vad du hittar.

Skogshögskolans studentkårs stadgar 2014

Stadgebilaga 1 – Studentkårens valbara poster och hur de tillsätts

Stadgebilaga 2 – Fonder, stiftelser och deras stadgar

Stadgebilaga 3 – Föreningar vi Skogshögskolans studentkår

Stadgebilaga 4 – Studentkårens representation vid universitetets organ