Utbildning

Alla medlemar i Skogshögskolans studentår utbildar sig till jägmästare. Utbildningen är en utbildning med anor, den har över 180 år på nacken.

Titeln jägmästare nämns för första gången på 1580-talet (under Johan III) och var då invandrade tyska och danska utbildade personer främst avsedda för att övervaka och sköta kronans jaktparker, bl.a. på Djurgården. De första jägmästarna utexaminerades i Sverige vid dåvarande Skogsinstitutet, som startades i Stockholm år 1828. Mellan åren 1915-1977 utbildades jägmästare vid Skogshögskolan i Garpenberg och Stockholm. Vid bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet år 1977, började utbildningen bedrivas även i Umeå. Åren 1995-2002 utbildades inga jägmästare, då utbildningen ersatts av skoglig magister. Sedan 2002 omfattar Jägmästarprogrammet 300 högskolepoäng, fem års heltidsstudier.

Nedan hittar man sidor som handlar om utbildningen.

Rättigheter

Studiebevakning

Studierådet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Vad är en jägmästare?