Rättigheter

Dina rättigheter som student regleras av SLU:s regelsamling.

Vill du ha hjälp att tyda reglerna eller konfrontera någon som brutit mot dessa är du varmt välkommen att kontakta Studierådet.