Vad är en jägmästare?

Jägmästare är en 5 årig utbildning som rör allting som har med skog att göra. Utbildningen är till för alla som brinner för skog oavsett om du har skoglig bakgrund eller bara älskar att vara ute i naturen.

Ja, vad är du intresserad av? Vill du;

  • Jobba med naturvård och bevarande av arter
  • Köpa virke till ett skogsföretag?
  • Vara mäklare för skogsfastigheter?
  • Forska om hur plantförbandet påverkar skogens kvalitet?
  • Planera transport ur skogen
  • Jobba med entreprenörer och utveckla dess kompetens?
  • Chefsposition på ett stort företag?
  • Utveckla skogsbruket för att få ut rekreationsvärde?
  • Jobba som rådgivare åt riksdagen?
Jägmästarutbildningen är en av de bredare utbildningarna du kan läsa. Man kan jobba med allt från skogsekonomi till naturvård. Samtidigt som det finns goda möjligheter till internationella tjänster inom de flesta områden gällande skog.