Kårhuset fyller

40 år

"För ett levande kårhus"

Under hösten 2022 tillsattes en grupp studenter med representanter från Kårhusförvaltningen, Klubbmästeriet, Näringslivsutskottet och Informationsansvarig med målet att planera firandet av kårhusets 40-års jubileum, projekt K40, samt starta en insamling med mål om 1 miljon kronor där pengarna oavkortat ska gå till renovering och upprustning av kårhuset.  

Två evenemang planerades, en pub för nuvarnade och gamla studenter som hölls 20 maj samt en sittning som ska anordnas den 4 november 2023 som ska tillägnas de som ekonomiskt bidragit till  jubileumet. Anmälan till sittningen görs på skogiskarhus40@gmail.com Inbjudan hittar ni här

Bidra till kårhuset!

Kårhuset är i behov av upprustning. Sedan invigningen 1983 har tusentals personer fröjdats i Skogis salar. Minnen har skapats och historier bildats men inte utan slitage. Inom en snar framtid är taket på det stora huset i behov av omläggning, detta har de ökade elpriserna gjort Kårhusförvaltningen plågsamt medvetna om. En kombination av att sänka energikostnadera och åtgärda läckage avser K40 samla in pengar som ska ingå i ett takbyte. 

De som väljer att stödja projektet ekonomiskt kommer att uppmärksammas. Bidrag över 10 000 kr kommer att förevigas med en mässingplackett på en träsköld påväggen i Kårhuset.

Vi är taksamma för alla bidrag som ges!

Inbjudan till Jubileumssittning

4 November 2023

Sittningen är en del av firandet för kårhuset som fyller 40 år där alla som bidragit till insamlingen är välkomna!