Jaktvårdsföreningen (JVF)

"Mötesplatsen för alla jaktintresserade"

Jaktvårdsföreningen förvaltar med stolthet den jaktmark som kåren har tillgång till. Vi bedriver en hel del gemensamhetsjakter och även andra jaktrelaterade evenemang, samt tillgång till Sävar skjutbana.

Jaktvårdsföreningen är en sektion av Skogshögskolan studentkår och medlemsantalet brukar vara kring 50-60 personer/år.

Föreningen är till för att studenterna vid skogshögskolan skall kunna få möjlighet till jakt under sin utbildning i Umeå. Föreningen har tre olika jaktmarker i närområdet av Umeå. Rönnäs är den största marken, Granbäckfors och Hössjö är de andra två. Sammantaget uppgår föreningens jaktarrenden till en yta av cirka 7000ha.