Skogshögskolans Kårstyrelse 2024

styrelsen

Kårstyrelsen är de som har det övergripande ansvaret för kårens verksamhet och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, informationsansvarig, samt ordförandena för de olika sektionerna. Till styrelsemötena är också fanbäraren adjungerad, vilket innebär att hen har närvaro- och yttranderätt, men ingen rösträtt.

*Vid årsskiftet ersattes 2023 års styrelse av 2024 års tillträdande styrelse. Den nya styrelsen har ännu inte hunnit fotograferas, bilderna på denna sida kommer så småningom bytas ut.