STADGAR OCH VÄRDEGRUND

Nedan finner du skogshögskolans studentkårs stadgar och värdegrund. Dessa beskriver vad vi som kår har för syfte, vilka riktlinjer vi följer och vilket ansvar vi och våra medlemmar behöver ta.