Studierådet (SR)

"Alla ska få den utbildning de har rätt till"

Studierådet är den del av Studentkåren som studiebevakar för studenterna på skogsvetar- och jägmästarprogrammet samt övriga masterprogram inom Skogsfakulteten i Umeå.

Vi arbetar med att se till att alla får den utbildningen som de har rätt till. Det gör vi genom att gå igenom kursvärderingar från de olika kurserna och på så sätt se hur studenterna upplever kursmomenten, studiemiljön, examinationer och vad som kan förbättras. Därutöver representerar vi studenterna i programnämnden, där många övergripande beslut om utbildningarnas genomförande och utformning beslutas.

Vi här även god kontakt med SLU:s utbildningsansvariga (programstudierektorer, utbildningshandläggare med mera) för att så effektivt som möjligt kunna framföra de frågor och åsikter studenter har om sin utbildning. Vi jobbar även med att få till föreläsningar och debatter om det svenska skogsbruket för att hålla våra medlemmar väl uppdaterade om vad som händer inom yrket.

Studierådet finns till för att göra dig som student hörd. Det kan handla om allt från felrättade tentor, dålig behandling till att du har en jättebra idé som kan förbättra utbildningen. Studierådet finns här för dig!

Kontakta oss:

studieradet@stud.slu.se

Utbildningshandbok 

(SLU arbetar för att göra dina rättigheter och skyldigheter så tydliga som möjligt. Utbildningshandboken är ett hjälpmedel för det för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Där finns de viktigaste reglerna och riktlinjerna samlade för studenter och lärare. )

https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/utbildningshandboken/