Sektioner och föreningar

Studentkårens verksamhet är uppdelad i och genomförs av sektioner.Sektionerna ansvarar för och bedriver sin verksamhet på uppdrag av studentkårens styrelse.

Sektioner i SHS

Föreningar i SHS

Föreningarna är fristående och bedriver verksamhet med nytta för studentkårens medlemmar. Alla kårens medlemmar har rätt att vara medlem i SHS föreningar